Siden 1902 har Narvik Havn vært den viktigste havna for utskipning av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna.

Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind og har jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland.

Mer om Narvik Havn KF »

ISPS Webcamera Værstasjon
Siste nyheter
Dykking på vraket av PS Norge (Diving on the wreck of PS Norge)
10.11.2014

For information in English see below.

Den 26. oktober 2014 opphevet Kulturminnemyndigheten det midlertidige dykkerforbudet på vraket av PS Norge og PS Eidsvold (se vedlegg). Den viktigste konsekvensen av dette er at det ikke lengre er etablert forbudssone rundt vrakene (100 meter) og medfører at en kan dykke helt i nærheten av vrakene.

Les mer
 
 
Kontakt
 
Narvik Havn KF
P.O. Box 627
N-8508 Narvik
Norway
Tel +47 76 95 03 70
Fax +47 76 95 03 84
VHF Ch.14 /16
post@narvikhavn.no
 
Presse   Linker   Ofoten IUA